+86 20-39966388

Our Team

Directors: Weikai Jiang;  Weiquan Jiang;  Jiewei Lao; Kaiqi Xu; Xiaoping Chu; Xuemin Zhuang; Yonghong Wang 

Supervisors: Jiayi Chen; Hua’e Chen; Bin Li

Senior Executives: Weikai Jiang; Jiewei Lao; Kaiqi Xu; Cuijuan Xiao; Qiancheng Huang; Chengzhi Xie

Account login

Register an account